معرفی راه‌یافتگان به مرحله دوم رویداد زومینو با موضوع "بهینه‌سازی هوشمند هزینه حامل‌های انرژی در پایانه‌های مسافربری"

به گزارش دبیرخانه نظام پیشنهادها شهرداری مشهد:
رویداد زومینو با موضوع"بهینه‌سازی هوشمند هزینه حامل‌های انرژی در پایانه‌های مسافربری" در تاریخ 15 لغایت 31  خرداد ماه برگزار و راه‌یافتگان به مرحله دوم معرفی شدند.
طی این بازه زمانی، تعداد  139 پیشنهاد توسط کارکنان شهرداری دریافت شد که از این تعداد 134 پیشنهاد به صورت فردی و 5 پیشنهاد به صورت گروهی به ثبت رسید.  جلسه بررسی و داوری پیشنهادها برگزار و 5 پیشنهاد راه‌یافته به مرحله دوم انتخاب شدند. اسامی راه‌یافتگان (به ترتیب حروف الفبا) به شرح ذیل است:

اکبر توتونچی از معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک؛ علی ضیغمی از شهرداری منطقه 10؛ نرگس قانع شریف از شهرداری منطقه 2؛ سید محمدجواد گرجی از شهرداری منطقه 3 و یونس مهرپویا از شهرداری منطقه 10 راه‌یافتگان به مرحله دوم این رویداد هستند.