معرفی برگزیدگان جشنواره حقوق گروه‌های خاص

به گزارش دبیرخانه نظام پیشنهادها شهرداری مشهد:
جشنواره نظام پیشنهادها شهرداری مشهد با موضوع"حقوق گرو‌های خاص" در تاریخ 25 اردیبهشت لغایت 10 خرداد ماه برگزار و اکنون برندگان آن معرفی شدند.
طی این بازه زمانی، تعداد  329 پیشنهاد توسط کارکنان شهرداری ثبت شد که از این تعداد 303 پیشنهاد به صورت فردی و 26 پیشنهاد به صورت گروهی به ثبت رسید. پس از برگزاری جلسات بررسی و داوری پیشنهادها، ۱۲ پیشنهاد برتر انتخاب شد.
رسول جعفری راد از سازمان اجتماعی و فرهنگی، یونس مهرپویا از منطقه 10،محمد علی عطار یزدی و سید علی حسینی از  سازمان بازآفرینی فضاهای شهری، ابوالفضل رضاطلب از معاونت خدمات شهری، سید تقی علوی از منطقه ۶، فرزانه محمدحسنی از سازمان مدیریت پسماند، مجتبی حسینی سنگتراش از منطقه ۶، یونس مهرپویا از شهرداری منطقه 10، سیدمحمدجواد گرجی از شهرداری منطقه ۳، سوده افخمی گلی از شهرداری منطقه 11، طیبه جعفرزاده از منطقه 6، علیرضا نوقابی از حوزه شهردار برگزیدگان این جشنواره بودند.