برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع حقوق گروه‌های خاص

 👤محمد صفریان، رئیس گروه شهر خلاق شهرداری مشهد:
🔹 سومین جشنواره نظام پیشنهادها در سال جدید با محوریت حقوق گروه‌های خاص با همکاری ستاد صیانت از حقوق شهروندی و اداره شهر همگان شهرداری مشهد برگزار‌ می‌شود.
🔹سه محور این جشنواره شامل «راهکارهای اجرایی تحقق حق بر اجتماع»، «راهکارهای اجرایی تحقق حق بر امکانات و خدمات» و «راهکارهای اجرایی تحقق حق بر فضای شهری و کالبد» است.
🔹 همه کارکنان شهرداری و شورای شهر مشهد امکان مشارکت در این جشنواره را دارند و زمان برگزاری از ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری تا ۱۰ خردادماه است.
🔹 اطلاعات بیشتر 👇
 Suggest.mashhad.ir

shahrnegarmashhad@