معرفی برگزیدگان جشنواره نظام پیشنهادها (رفع آسیبهای اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا ویروس)

به گزارش دبیرخانه نظام پیشنهادها شهرداری مشهد:
جشنواره نظام پیشنهادها شهرداری مشهد با موضوع رفع آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا ویروس در تاریخ ۲۳ فروردین لغایت ۶ اردیبهشت ماه برگزار و اکنون برندگان آن معرفی شدند.
طی بازه زمانی دوهفته ای اعلام پیشنهادها تا برگزاری جشنواره، تعداد  ۳۳۷ پیشنهاد توسط کارکنان شهرداری ثبت شد که از این تعداد ۳۰۴ پیشنهاد به صورت فردی و ۳۳ پیشنهاد به صورت گروهی به ثبت رسید. پس از برگزاری جلسات بررسی و داوری پیشنهادها، ۱۲ پیشنهاد برتر انتخاب شد.
مریم آخرتی از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، علیرضا نوقابی از معاونت مالی و پشتیبانی، طیبه جعفرزاده از منطقه ۶، حسین فلاح از حوزه شهردار، حمیدرضا باقری از سازمان بازآفرینی فضاهای شهری، عادل حیدری از منطقه ۲، محمد پذیرا از معاونت خدمات شهری، سید محمد جواد گرجی از منطقه ۳، یونس مهرپویا از منطقه ۱۰، عادل حیدری از منطقه ۲، سید علی رفیعی از منطقه ۶ و حسین بابوریان از منطقه ۳ برگزیدگان این جشنواره بودند