دریافت 337 پیشنهاد با موضوع کرونا در نظام پیشنهادها

مدیر کل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد از دریافت 337 پیشنهاد در جشنواره «رفع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا ویروس» از تاریخ 23 فروردین تا 6 اردیبهشت ماه 1399 خبر داد.

محمد مهدی کریمی در حاشیه جلسه داوری جشنواره نظام پیشنهادها افزود: این جشنواره با استقبال همکاران در مجموعه مدیریت شهری روبه‌رو شد که در این قالب، تعداد 337 پیشنهاد حول محورهای افزایش اثربخشی شهرداری مشهد در آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی ثبت و به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال شده‌ است.

وی افزود: جلسه اول داوری جشنواره، پنج‌شنبه 11 اردیبهشت ماه برگزار شد. ارزیابی نهایی در روزهای آتی، انجام و پیشنهادهای برتر توسط گروه شهر خلاق اعلام خواهند شد.

کریمی خاطرنشان کرد: به پیشنهادهای برتر این جشنواره، مجموعاً مبلغ 75 میلیون ریال پاداش پرداخت خواهد شد که بر این اساس، سهم نفر اول 20 میلیون ریال، نفر دوم 15 میلیون ریال و نفرات سوم تا دوازدهم هرکدام 5 میلیون ریال است.