ارتباط با ما

contact_mailارتباط با ما

سامانه جدید نظام پیشنهادهای شهرداری مشهد شهرداری مشهد از شهریور ماه سال 97 راه‌اندازی شد. این سامانه توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد مدیریت شده و با مأموریت دریافت پیشنهادهای کارکنان شهرداری و شهروندان در جهت حل مسائل مدیریت شهری فعالیت می‌نماید.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد- دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی- گروه شهر خلاق
suggest@mashhad.ir
051-31292148