آخرین پیشنهادهای مصوب
  • استفاده صحیح از مانیتورهای اتاق جلسات شهرداری منطقه 4 سید محمد اسماعیل سلطانی 1399/05/27 امتیاز: 49
  • کتابخانه سیار منطقه نرگس قانع شریف 1399/05/23 امتیاز: 56
  • استفاده از مانیتور دوم جهت رویت فرایند شهرسازی در اتااق مسئولان شهرسازی منطقه 4 توسط شهروندان مجید حیدری 1399/05/22 امتیاز: 60
  • احداث پل رو گذر طبیعت عابر پیاده بر روی استخر بزرگ پارک ارم ( شهرداری منطقه 4) مهدی فرزادمهر 1399/05/04 امتیاز: 48